IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

  • 22 ก.ค. 2557
  • 562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมพะยูนชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ CIO กรม ทช. และนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเลขาฯ ในการประชุมโดยมีวาระเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารวม 4 เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ.

ดาวน์โหลด

ICT DMCR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 5.43 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 201