IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจัดหาตู้บริการอเนกประสงค์ ทช. (ตรวจรับงานงวดที่ 2)

  • 05 ก.ย. 2560
  • 619

วันที่ 5 กันยายน 2560 นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 ของโครงการจัดหาตู้บริการอเนกประสงค์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายวิทยพงษ์ ทองพันธ์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รูปบรรยากาศการประชุม