IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 27 ก.ย. 2560
  • 414

 วันที่ 27 กันยายน 2560 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนกันยายน 2560 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยมีวาระพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2560 ต่อเนื่องการดำเนินงานตามแผนงานในปี 2561 พร้อมเตรียมการสำหรับกำกับดูแลงานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสารสนเทศใหม่ที่จะดำเนินการในช่วงต้นปีงบประมาณ

ภาพบรรยากาศการประชุม