IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมกับบริษัท วีเว็บพลัส ดำเนินการอัพเดตระบบและปรับปรุงตู้ KIOSK DMCR Version 1.0

  • 07 ต.ค. 2560
  • 914

 วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมกับบริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ดำเนินการอัพเดตระบบเพิ่มเติม และปรับปรุงรายละเอียดของตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) Version 1.0 จำนวน 8 ตู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลแบบอัตโนมัติ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นายณัฐพล บุญยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของศูนย์สารสนเทศฯ กำกับดูแลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จะส่งมอบให้ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1-7 ใช้ในการให้บริการข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ และการจัดนิทรรศการต่างๆ ของแต่ละจังหวัดต่อไป

รูปบรรยากาศการทำงาน