IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 07 ต.ค. 2560
  • 716

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยตรวจสอบการเข้าพื้นที่ของบริษัทที่รับงาน โดยวันนี้เป็นวันแรกที่เข้าเริ่มงานปรับปรุงห้องในพื้นที่ของศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรฯ

เบื้องต้นได้รื้อถอนฝ้า ผนัง และย้ายโต๊ะ-เก้าอี้ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอภาพ ทีวี หลอดไฟ และอื่นๆ ออกและนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องประชุมฉลาม ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพบรรยากาศการทำงาน