IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

รอง อทช. ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 10 ต.ค. 2560
  • 650

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจสอบการดำเนินงานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการปรับปรุงห้องฯ โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบริษัทที่รับงาน คอยให้คำแนะนำแก่ท่านรองอธิบดี ทช.

ภาพบรรยากาศการดูงาน