IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรฯ งวดที่ 1

  • 11 ต.ค. 2560
  • 679

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ประธานกรรมการ นายสถาพร บุตรดา กรรมการ และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งวดที่ 1 ณ ห้องประชุมฉลาม ชั้น 8 กองแผนงาน กรมรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ภาพบรรยากาศการประชุม