IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช.

  • 13 ต.ค. 2560
  • 891

วันที่ 13 ตุลาคม 2560  ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. ของบริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด โดยดำเนินกาปรับปรุงระบบแสงสว่างในห้อง อัพเกรด Firewall และ อุปกรณ์วิเคราะห์เครือข่าย โดยมี ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของศูนย์สารสนเทศฯ กำกับดูแลการทำงาน

ภาพบรรยากาศการทำงาน