IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ติดตั้งตู้ DMCR KIOSK Version 1.0 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 16 ต.ค. 2560
  • 593

 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ (ศสท.) และคณะเจ้าหน้าที่ ศสท. รวม 4 คน ได้นำตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK Version 1.0)  ติดตั้งบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน พร้อมองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับกรม ทช. 

สำหรับเมนูการใช้งาน KIOSK DMCR Version 1.0 มีทั้งหมด 6 เมนู ได้แก่ 
1. หน้าหลัก (Main Menu) 
2. องค์ความรู้ ทช. (KM) 
3. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) 
4. สื่อ ทช. (Multimedia) 
5. เกมส์ (Game) 
6. ติดต่อเรา (Contact Us) 

ภาพบรรยาการการติดตั้ง