IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

กรม ทช. คลอดตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK Version 1.0)

  • 29 ก.ย. 2560
  • 985

 ศูนย์สารสนเทศฯ (ศสท.) พัฒนาตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK Version 1.0) รวม 8 ตู้ เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกรม ทช. โดยมี 6 เมนูหลัก ได้แก่ 1. หน้าหลัก (Main Menu) 2. องค์ความรู้ ทช. (KM) 3. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) 4. สื่อ ทช. (Multimedia) 5. เกมส์ (Game) 6. ติดต่อเรา (Contact Us)