IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. นำตู้ DMCR KIOSK พร้อมเอกสารเผยแพร่ไปมอบให้ สบทช. ที่ 5 (สุราษฎร์ธานี)

  • 02 พ.ย. 2560
  • 678

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ (ศสท.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ศสท. รวม 3 คน นำตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK Version 1.0) พร้อมเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับงานด้านสารสนเทศของกรม และ Mobile Application) ไปส่งมอบ พร้อมแนะนำการใช้งานที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 ตู้ โดยมีนายกิตติภัต ลาภชูรัต หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK Version 1.0) เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมนูการใช้งาน KIOSK DMCR Version 1.0 ทั้งหมด 6 เมนู ได้แก่
1. หน้าหลัก (Main Menu)
2. องค์ความรู้ ทช. (KM)
3. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)
4. สื่อ ทช. (Multimedia)
5. เกมส์ (Game)
6. ติดต่อเรา (Contact Us)

ภาพบรรยาการการติดตั้ง

 
 
 
 

ดาวน์โหลด

ใบนำส่งตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 0.31 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 144