IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. (เปลี่ยนแบตร์เตอร์รี่ UPS Riello 10 Kva)

  • 13 พ.ย. 2560
  • 1083

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. ของบริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด โดยดำเนินการเปลี่ยนแบตร์เตอร์รี่ UPS Riello 10 Kva จำนวน 2 เครื่อง หลังจากเปลี่ยนเสร็จสิ้นมีการทดสอบระบบ และใช้งานได้ตามปกติ โดยมี ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของศูนย์สารสนเทศฯ กำกับดูแลการทำงาน

ภาพบรรยากาศการทำงาน