IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. นำเอกสารเผยแพร่ไปมอบให้ สบทช.ที่ 8 (จ.พังงา) และนำตู้ DMCR KIOSK จัดแสดงงานการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน

  • 21 พ.ย. 2560
  • 480

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ (ศสท.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ศสท. รวม 3 คน นำเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับงานด้านสารสนเทศของกรม Mobile Application คู่มือการใช้งาน และเอกสารข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ไปส่งมอบที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (จ.พังงา) เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสารสนเทศ และข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรม และในวันเดียวกัน ศสท. นำตู้ DMCR KIOSK เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน

ภาพบรรยากาศ