IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

รอง อทช. ตรวจสอบผลการดำเนินงานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2

  • 27 พ.ย. 2560
  • 637

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจสอบการดำเนินงานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2 ที่มีศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการปรับปรุงห้องฯ โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบริษัทที่รับงาน คอยให้คำแนะนำแก่ท่านรองอธิบดี ทช.

ภาพบรรยากาศการดูงาน