IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

รอง อทช. ตรวจสอบผลการดำเนินงานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3

  • 12 ธ.ค. 2560
  • 608

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจสอบการดำเนินงานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3 ที่มีศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการปรับปรุงห้องฯ โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบริษัทที่รับงาน คอยให้คำแนะนำแก่ท่านรองอธิบดี ทช.

ภาพบรรยากาศการดูงาน