IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรฯ (ติดตั้งโต๊ะ เก้าอี้ และตู้เก็บอุปกรณ์)

  • 21 ธ.ค. 2560
  • 763

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันนี้ทางบริษัทได้นำโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ เข้ามาติดตั้งที่ห้องปฏิบัติการฯ โดยมี ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของศูนย์สารสนเทศฯ กำกับดูแลการทำงาน

รูปบรรยากาศการติดตั้ง