IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรฯ

  • 25 ธ.ค. 2560
  • 578

 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ประธานกรรมการ นายสถาพร บุตรดา กรรมการ และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ กรรมการและเลขานุการ ตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ และม่านไฟ้ฟ้า ชั้น 8 กองแผนงาน กรมรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ภาพบรรยากาศการประชุม