IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. รอบ 3 เดือน

  • 26 ธ.ค. 2560
  • 923

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. รอบ 3 เดือน โดยเป็นการดำเนินงานตามสัญญาจ้างงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ของบริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ประกอบด้วยการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พื้นห้อง เช็คระบบฉุกเฉิน UPS ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของศูนย์สารสนเทศฯ กำกับดูแลการทำงาน

รูปบรรยากาศการทำความสะอาด