IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ" จ.ชลบุรี

  • 01 ก.พ. 2561
  • 487

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ (ศสท.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ศสท. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ อปท. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

ในการนี้ ศูนย์สารสนเทศฯ ได้นำตู้ DMCR KIOSK และเอกสารเผยแพร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงานครั้งนี้ด้วย.

รูปบรรยากาศการประชุม