IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. นำตู้ DMCR KIOSK พร้อมเอกสารเผยแพร่ไปมอบให้ สบทช. ที่ 1 (ระยอง)

  • 02 ก.พ. 2561
  • 606

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ (ศสท.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ศสท. รวม 4 คน นำตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK Version 1.0) พร้อมเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับงานด้านสารสนเทศของกรม และ Mobile Application) ไปส่งมอบ พร้อมแนะนำการใช้งานที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) จำนวน 1 ตู้ 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK Version 1.0) เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมนูการใช้งาน KIOSK DMCR Version 1.0 ทั้งหมด 6 เมนู ได้แก่
1. หน้าหลัก (Main Menu) 
2. องค์ความรู้ ทช. (KM) 
3. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) 
4. สื่อ ทช. (Multimedia)
5. เกมส์ (Game)
6. ติดต่อเรา (Contact Us)

และในวันเดียวกันทางสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) ได้นำตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK)  เข้าร่วมจัดนิทรรศการ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง มีเด็กๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยาการการติดตั้ง

  
 
 

ดาวน์โหลด

เอกสารนำส่งตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) สบทช.ที่ 1 (ระยอง).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 0.84 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 66