IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศรชล. (กองทัพเรือ) ติดตามผลการดำเนินงานห้องปฏิบัติการศูนย์อำนวยการพิทักษ์ฯ

  • 06 ก.พ. 2561
  • 1408

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรพจน์ ทรัพย์เกิด ผ.อ.ส่วนรักษาผลประโยชน์ทางทะเล  สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นตัวแทนคณะทำงานห้องปฏิบัติการศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับคณะทำงาน ศรชล. (กองทัพเรือ) ที่เข้ามาติดตามผลการดำเนินงานห้องปฏิบัติการศูนย์อำนวยการพิทักษ์ฯ เพื่อดูแนวทางการเชื่อมต่อระบบระหว่าง ศรชล. (กองทัพเรือ) กับทาง ทช. โดยมีนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ ได้บรรยายความพร้อมของห้องปฏิบัติการศูนย์อำนวยการพิทักษ์ฯ และได้พาคณะเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย.

ภาพบรรยากาศการดูงาน