IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 20 มี.ค. 2561
  • 549

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20 คน ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการบรรยายได้นำเสนอทั้งระบบงาน Web Application, Mobile Application, Social Netwok และ Database ที่กรม ทช. พัฒนารูปแบบไว้ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ พร้อมการเชื่อมโยงระบบตามมาตรฐานการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน