IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศููนย์สารสนเทศฯ เข้าร่วมงาน"มหกรรมดำน้ำ เก็บขยะในทะเล ใหญ่ที่สุดในโลก : Go Eco Phuket" ครั้งที่ 3

  • 03 ส.ค. 2557
  • 772

 วันที่ 3 สิงหาคม 2557 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ นางสาวจิตติมา เสถียรติวุฒิกุล และนายณัฐพล บุญยืน เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ เข้าร่วมงาน "มหกรรมดำน้ำ เก็บขยะในทะเล ใหญ่ที่สุดในโลก : Go Eco Phuket" ครั้งที่ 3  บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์แผ่นพับ facebook กรม ทช.