IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช.

  • 21 มี.ค. 2561
  • 853

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. โดยเป็นการดำเนินงานตามสัญญาจ้างงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ของบริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ประกอบด้วยการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พื้นห้อง เช็คระบบฉุกเฉิน UPS ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของศูนย์สารสนเทศฯ กำกับดูแลการทำงาน

รูปบรรยากาศการทำความสะอาด