IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 04 เม.ย. 2561
  • 704

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

ภาพบรรยากาศการประชุม