IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 4

  • 08 ส.ค. 2557
  • 563

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะที่ 4 ณ ห้องประชุมฉลาม. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรฯ และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน.