IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก 2561

  • 09 พ.ค. 2561
  • 553

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภายในกรม และผู้แทนจาก บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพบรรยากาศการประชุม