IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 05 มิ.ย. 2561
  • 745

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

ภาพบรรยากาศการประชุม