IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. จัดประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

  • 27 มิ.ย. 2561
  • 609

 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายปริทัศน์  เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ จัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน  และมีผู้บริหารของ ทช. เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 ทช.

ภาพบรรยากาศการประชุม