IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2561 ศสท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Conference ให้แก่ สบทช. 1-10 และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 แห่ง

  • 06 ก.ค. 2561
  • 477

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Conference ให้แก่เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก , อ่าวไทยตอนบน , อ่าวไทยตอนกลาง , อ่าวไทยตอนล่าง , ทะเลอันดามัน  ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจากนายพลสุวรรณ พลกูล จากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการประชุม