IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ทช. จัดประชุมผ่านระบบ conference ครั้งที่ 1 เรื่องโครงการบริหารจัดการขยะทะเลและโครงการป่าในเมือง

  • 24 ก.ค. 2561
  • 462

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมผ่านระบบ conference ครั้งที่ 1 เรื่องโครงการบริหารจัดการขยะทะเลและโครงการป่าในเมือง โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานส่วนกลางและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ conference อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ภาพบรรยากาศหารประชุม