IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมเริ่มงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปี 2562

  • 04 ต.ค. 2561
  • 564

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ ประชุมร่วมกับบริษัทที่ปรึกษางานด้านระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (บริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัดเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของแผนงานและเนื้องานในการบำรุงรักษาและงานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการในปี 2562 ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพบรรยากาศการประชุม