IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 31 ต.ค. 2561
  • 582

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพบรรยากาศการประชุม