IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ต้อนรับพนักงานราชการใหม่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สารสนเทศฯ พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา

  • 16 พ.ย. 2561
  • 601

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 และต้อนรับพนักงานราชการคนใหม่ นายปิยพงศ์ ลักษณะปิยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.