IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 04 ธ.ค. 2561
  • 530

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน