IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ สวพ. เรื่องการใช้งานและการนำเข้าระบบฐานข้อมูลกลางฯ

  • 24 ก.ย. 2557
  • 504

นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล และนายณัฐพล บุญยืน เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน เรื่องการใช้งานและการนำเข้าระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้น บีช รีสอร์ท ชะอํา ในวันที่ 23 กันยายน 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน.