IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศ นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศฯให้แก่ รมว.ทส.

  • 10 ต.ค. 2557
  • 555

 วันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่ รมว.ทส. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  ในโอกาสตรวจเยี่ยมกรม ทช. พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกรม ทช.ณ ลานชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.