IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท.ลงพื้นที่ สบทช. 9 และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต เพื่อบำรุงรักษาตู้ DMCR KIOSK

  • 11 ก.พ. 2562
  • 615

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์สารสนเทศฯ ลงพื้นที่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต) และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Phuket Aquarium) จ.ภูเก็ต เพื่อบำรุงรักษาและตรวจสอบการใช้งาน ตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) ที่ได้นำมาติดตั้งเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน พร้อมองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับกรม ทช. ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ