IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ประชุม User Requirement ครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจาก บ.เทสโก้ จำกัด

  • 14 ต.ค. 2557
  • 581

วันที่ 14 ตุลาคม 2557 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุม User Requirement ครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจาก บ.เทสโก้ จำกัด เพื่อหาข้อสรุปในการออกแบบฐานข้อมูลปะการังเทียมและทุ่นในทะเล ตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.