IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรฯ ระยะที่ 3

  • 04 พ.ย. 2557
  • 557

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 6 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมฉลาม. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรฯ และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน.