IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศฯนำระบบฐานข้อมูลทช.เข้าร่วมจัดแสดงในงาน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศฯ

  • 13 พ.ย. 2557
  • 871

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 กรม ทช. มอบหมายให้ศูนย์สารสนเทศ ทช. นำระบบฐานข้อมูล ทช. เข้าร่วมจัดแสดงในงานประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557 : geoinfotech 2014 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. โดยงานมีถึงวันศุกร์ที่ 14  พฤศจิกายน 2557.