IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. เตรียมพร้อมทำฐานข้อมูลชีวมณฑลระนอง

  • 21 พ.ย. 2557
  • 682

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลชีวมณฑลระนอง.