IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. เพิ่มประสิทธิภาพตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) Version 2.0 ให้แก่ สบทช.ที่ 1 (ระยอง)

  • 10 มิ.ย. 2562
  • 445

          วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ศูนย์สารสนเทศฯ ดำเนินการอัพเดตระบบ และปรับปรุงรายละเอียดของตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) Version 2.0. ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) ดังนี้
     1.) หน้าเมนูหลัก ออกแบบให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น 
     2.) เพิ่มสารคดีใหม่ของกรม ทช. จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ 
          1. เพิ่มคุณค่าทะเลไทย
          2. วันทะเลโลก 2562 Gender and the Ocean 
          3. วันทะเลโลก (ข่าว3มิติ)

          4. มาเรียม
          5. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 3 มาตรการ
          6. อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
          7. แนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่
          8. ชายหาดปลอดบุหรี่
          9. ทช.หนึ่งเดียวในใจ
          10. DATA CENTER พิทักษ์ทะเลไทย
          11. DMCR Mobile Application
     3.) เพิ่มเกมส์ผู้ทิกษ์ป่าชายเลน  
     4.) เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) 
     5.) เพิ่มประสิทธิภาพ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)