IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ร่วมสำรวจพื้นที่ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

  • 13 ธ.ค. 2557
  • 991

  วันที่ 12-13 ธันวาคม 2557 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จ.ระยอง) เพื่อสำรวจพื้นที่ตามโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี