IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กำหนดรูปแบบฐานข้อมูลปะการังเทียมชั้นข้อมูลและหน้าเว็บไซต์หลัก.

  • 19 ธ.ค. 2557
  • 573

 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะ จัดประชุมร่วมกับ บริษัท เทสโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาฐานข้อมูลปะการังเทียม โดยมีวาระเพื่อกำหนดรูปแบบฐานข้อมูลปะการังเทียมชั้นข้อมูลและหน้าเว็บไซต์หลัก.