IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. เพิ่มประสิทธิภาพตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) Version 2.0 ให้แก่ สบทช.9 (ภูเก็ต)

  • 07 ส.ค. 2562
  • 620

          วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ศูนย์สารสนเทศฯ ดำเนินการอัพเดตระบบ และปรับปรุงรายละเอียดของตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) Version 2.0. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต) ดังนี้
          1.) หน้าเมนูหลัก ออกแบบให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น
          2.) เพิ่มสารคดีใหม่ของกรม ทช. จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่
               1. เพิ่มคุณค่าทะเลไทย
               2. วันทะเลโลก 2562 Gender and the Ocean
               3. วันทะเลโลก (ข่าว3มิติ)
               4. มาเรียม
               5. การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 3 มาตรการ
               6. อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
               7. แนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่
               8. ชายหาดปลอดบุหรี่
               9. ทช.หนึ่งเดียวในใจ
               10. DATA CENTER พิทักษ์ทะเลไทย
               11. DMCR Mobile Application
          3.) เพิ่มเกมส์ผู้ทิกษ์ป่าชายเลน  
          4.) เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) 
          5.) เพิ่มประสิทธิภาพ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS)