IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ประชุมจัดทำโครงการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 15 ม.ค. 2558
  • 539

 วันที่ 15 มกราคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมจัดทำโครงการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรม ในการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมฉลาม ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการจาก บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด เข้าร่วมประชุม.