IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการการตรวจรับจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางฯ

  • 16 ม.ค. 2558
  • 680

 วันที่ 16 มกราคม 2558 นางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการตรวจรับจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุมฉลาม. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและบริษัทที่ปรึกษา บริษัท แกรนด์เทค จำกัด เข้าร่วมประชุม.