IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. (รอบ 12 เดือน) ครั้งที่ 4

  • 24 ก.ย. 2562
  • 681

          วันที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์สารสนเทศฯ กำกับการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ทช. (รอบ 12 เดือน) ครั้งที่ 4 โดยเป็นการดำเนินงานตามสัญญาจ้างงานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ของบริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินการบำรุงรักษาระบบห้อง DATA CENTER ประกอบด้วยการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พื้นห้อง เช็คระบบฉุกเฉิน UPS ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของศูนย์สารสนเทศฯ กำกับดูแลการทำงาน