IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

"ทช" เปิดรับสมัครข้าราชการใหม่

  • 03 ก.พ. 2558
  • 1216

รายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://dmcr.thaijobjob.com/

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1. ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา